Ош "Вук Караџић"

Oš "Vuk Karadžić"

"Vuk Karadžić" Általános iskola

Home
Up

 

TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE

   OŠ ''VUK KARADŽIĆ'' BAJMOK

 

Ime

Zanimanje

Slika

Todorović Vera

  Sekretar

 

Todić Nikola

Šef računovodstva

Maravić Vesna

Administrativni radnik

Radulović Anđelka

Blagajnik

Rajšić Branislav

 Domar - ložač

Radaković Ostoja

  Pomoćno osoblje

 

Lazić Petar

  Pomoćno osoblje

 

Pešut Jelena

Servirka

Fabijan Kata

  Pomoćno osoblje

 

Jakovetić Dragica

  Pomoćno osoblje

Todorić Mirjana

  Pomoćno osoblje

 

Marić Vesna

  Pomoćno osoblje

Peić Matilka

 Pomoćno osoblje

 

Albijanić Đerđi

 Pomoćno osoblje

Babić Katica

  Pomoćno osoblje

 

Uvalin Vesna

 Pomoćno osoblje

 

Maravić Nikola

 Pomoćno osoblje 

Radulović Nikola

  Pomoćno osoblje

Cvijanović Ankica

  Pomoćno osoblje

 

Nikolić Anka

 Pomoćno osoblje

 

 

Petra Bjelatić

Pomoćno osoblje  
Aleksandra Ivošević Pomoćno osoblje