Ош "Вук Караџић"

Oš "Vuk Karadžić"

"Vuk Karadžić" Általános iskola

Home
Up

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 3/2017 (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАу отвореном поступку за јавну набавку за добро гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ, лож уље ЈН бр. 3/2017 (doc)

Обавештење за лож уље (док)

Обавештење за електричну енергију (док)

IZMENA I DOPUNA POZIV i KONKUSNE DOKUMENTACIJA ZA JN 1/2017 DOBRO – LOŽ ULJE (doc1 - doc2)

POZIV i KONKUSNA DOKUMENTACIJA ZA JNMV 2/2017 DOBRO – ELEKTRIČNA ENERGIJA (doc1 - doc2)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА У ШКОЛИ - конкурсна документација

П О З И В - ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДОVIII РАЗРЕДА У ШКОЛИ (doc)

Одлуку о додели уговора у јавној набавци мале вредности добра - ужине за ученике од I до VIII разреда у школи 1/2017

POZIV i KONKUSNA DOKUMENTACIJA ZA JNMV 1/2017 DOBRO – LOŽ ULJE (poziv - kon.dok)