Ош "Вук Караџић"

Oš "Vuk Karadžiĉ"

"Vuk Karadžiĉ" Általános iskola

Home
Up

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА У ШКОЛИ - конкурсна документација

П О З И В - ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДОVIII РАЗРЕДА У ШКОЛИ (doc)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 2/2018

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 2/2018